plus برج مسکونی نوزده طبقه میگون
Loading the player ...

برج مسکونی نوزده طبقه میگون

 نام پروژه : برج مسکونی نوزده طبقه میگون
 نام کارفرما :
آقای ولی‌زاده و شرکاء
 وضعيت :
خاتمه‌یافته
 تاريخ انجام :
1393
 محل پروژه :
میگون
 شرح :
  این پروژه، احداث برج مسکونی 19 طبقه با زیربنای تقریبی 10100 مترمربع و با اسکلت فلزی واقع در میگون می‌باشد.
  طراحی و ارائه نقشه‌های اجرایی سازه این برج توسط این مشاور انجام شده است.